270 Madde Bağımlılığı Bildirim Veri Seti Hk;Sayın İlgili,

e-Nabız 270 Madde Bağımlılığı Bildirim Veri Seti paketine MADDE_BAGIMLILIGI_ONAM_ALINDI_MI tagi eklenmiştir ,

Bu kapsamda ;

MADDE_BAGIMLILIGI_ONAM_ALINDI_MI SKRS objesi "Evet" seçilmiş ise ONAM_BILGILERI objesinin içerisinde bulunan AD,SOYAD,TELEFON_NUMARASI veri elemanları zorunlu olarak istenecektir ,
Belirtilen değişikliğe en geç "25.08.2023" tarihine kadar "AMATEM" , "ÇEMATEM" ,"DENETİMLİ SERBESTLİK" ,"PSİKİYATRİ" kliniği olan sağlık hizmet sunucularına hizmet veren HBYS firmalarının entegre olması ve veri setinde yapılan güncellemeye göre veri göndermesi önem arz etmektedir.

Tüm Sahaya Önemle Duyurulur.