Kds Raporlarının Özellikleri

—  İstenilen raporla ilgili yeterli ayrıntıya inilebilmekte, 

—  Farklı boyutlar arasında çapraz sorgulama yapılmakta,

—  Geriye-ileriye doğru tarama, ayırma, filtreleme yapabilmekte,

—  İl-İlçe-Kurum bazında detay lokasyona inilebilmekte,

—  Raporlar belirlenen farklı formatlara (.doc, .pdf, .xls vs.) taşınabilmekte,

  Raporlarda istenilen grafik türünde (Pasta, çubuk, histogram vb.) gösterimler yapılabilmektedir.