SağlıkNET ve SağlıkNET Online Sistemlerinde Güncelleme Çalışması

SağlıkNET ve SağlıkNET Online sistemleri muayene rapor bilgileri içerisine rapor sonucu veri elemanı eklenecektir.

Rapor sonucu bilgisi, rapor türü “Sporcu Olur Raporu” ise gönderilecektir.

SKRS sistem kodları altına eklenecek olan, Rapor sonuç bilgileri içerisinde;

Adı

Kodu

Yapılan fiziki muayene sonucunda, spor yapmasına engel durum bulunmamaktadır.

1

Yapılan fiziki muayene sonucunda, ileri tetkikler için bir üst sağlık kuruluşuna sevk edildi.

2

               

Bilgileri yer alacaktır.

İlgili değişiklikler 11.11.2015 tarihinde saat 18.00 de yapılacaktır.

Tüm sahaya önemle duyurulur.