Kurumumuzda Karar Destek Sistemi

KDS (Karar Destek Sistemleri) yönetimin karar verme sürecinde kullanacağı verilerin toplanmasını, depolanmasını, analiz edilmesini, kolay erişilebilmesini, planlamalarda, stratejilerin belirlenmesinde ve kritik yönetim kararlarının alınmasında kullanılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan sistematik bir yapılanmadır. Bu sistemle Bakanlığımızın birçok biriminin, sahadan çeşitli yollarla topladığı verileri bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlarla tek bir yolla tekrarlı olmaksızın, elektronik ortamda, doğrudan üretildiği yerden, standartlara uygun şekilde toplayan E-Sağlık, ÇKYS gibi uygulamalardaki verileri, her seviyeden kullanıcıya KDS-Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) platformunda raporlamayı hedeflemekteyiz.

Bakanlığımız görev ve yetkileri itibariyle çok çeşitli ve çok büyük miktarlarda veri toplamaktadır. Bu verilerden faydalanmak amacıyla üretilen Karar Destek raporlarının, mahiyetine göre Coğrafi Bilgi Sistemi ile bütünleşik olarak kullanılması başta bulaşıcı ve salgın hastalık durumları olmak üzere daha birçok alanda erken uyarı sistemi gibi fonksiyon görecektir. Yöneticilere daha kolay ve daha doğru kararlar almalarında sayısız fayda sağlayacak olan KDS-CBS entegrasyonu konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir.