Kan Transfuzyonu Hk;Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi
kapsamında, kan ve kan bileşeni kullanan klinisyenlere transfüzyon planlamalarında yardımcı olmak
amacıyla hazırlanan ve Isparta İlinde pilot uygulaması gerçekleştirilen Hasta Kan Yönetimi Karar Destek
Asistanı’nın tüm ülke geneline yaygınlaştırılması kararı alınmıştır .

Bu kapsamda ;


En geç 10.02.2023 tarihine kadar aşağıda bulunan SUT kodlarına ait hekim tarafından istem yapıldığı anda ,
"https://ussservis.saglik.gov.tr/#GetHastaKanYonetimAdres" servisi çağırılarak response da dönen linkin varsayılan tarayıcıda açılıp hekime sunulması önem arz etmektedir.

SUT kodları için tıklayınız.

Tüm HBYS firmalarına önemle duyurulur.