262 Hasta Nakil ve 106 Çıkış Bilgisi Kayıt Veri Seti Hk;

Sayın İlgili ,


262 Hasta Nakil Bilgileri ve 106 Çıkış Bilgisi Kayıt Veri Seti içerisinde bulunan SEVK_NEDENI SKRS objesi içerisindeki değerlere göre koşullu olarak iş kuralı işletilecektir .

Örnek ;

262 Hasta Nakil Bilgileri veri seti SEVK_NEDENI SKRS objesi içerisinde gönderilen değer "12" , "HASTANEDE ÖZELLİKLİ BİRİMİNİN OLMAMASI" olarak seçilmiş ise alt kırılım olarak , 

HASTANEDE ÖZELLİKLİ BİRİMİN OLMAMASI SKRS objesi içerisindeki değer gönderilmesi istenecektir.

Bu kapsamda ;

Belirtilen değişiklik 23.12.2022 saat : 10:30'da canlı ortama alınacak olup Nakil süreçlerinin aksamaması için HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) firmalarının belirtilen tarihe kadar canlı ortama veri gönderebilecek şekilde hazır olması ve anlaşmalı olduğu sağlık hizmet sunucularının versiyonu alıp almadığının kontrolünün sağlaması önem arz etmektedir.

Hasta Nakil Veri Seti Hazırlık Formu.xlsx

Çıkış Bilgisi Kayıt Veri Seti.xlsx


Tüm HBYS firmalarına önemle duyurulur.