AHBS Ulusal Tarama Programı Onam Formu Hk;
  Kanserle mücadelede en etkin yollardan birisi toplum tabanlı kanser tarama programlarıdır. İllerde birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından (KETEM, TSM, SHM, ASM) “Ulusal Kanser Tarama Programı” kapsamında meme, serviks ve kolorektal kanser taramaları yürütülmektedir. 
Taraması yapılacak kişilere kanser taraması öncesinde,  Aile Hekimliği Bilgi Sisteminden (AHBS) alınarak “Bilgilendirilmiş Onam Formu” imzalatılmaktadır. 
Tarama yapılacak hedef nüfus arasında Türkçe bilmeyenlerin olduğu göz önünde bulundurularak işlem öncesi bireylere doldurtulmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olan onam formları ekte sunulmaktadır. Bilgilendirilmiş onam formlarının güncel hallerinin  AHBS’de seçenekli olarak yer alması için gerekli düzenlemenin 07.04.2022 tarihine kadar tamamlanması önem arz etmektedir.

Tüm AHBS firmalarına önemle duyurulur.

Güncellenen Onam For_Ek_e8865682-1309-479f-8253-b47c76a5f621.pdf
Güncellenen Onam For_Ek_c0e379d9-6870-4fc2-8bd9-379776848534.pdf
Güncellenen Onam For_Ek_ac6ec0f7-f3a6-4d0a-95c9-0a767bcadeff.pdf
Güncellenen Onam For_Ek_c4586ffb-6a06-4037-ae2f-8d25ead59cf6.pdf
Güncellenen Onam For_Ek_9b788568-8916-456e-8e11-f9b689660189.pdf
Güncellenen Onam For_Ek_948c0257-6bd3-4da8-ae19-e2537ecebfad.pdf