ICD10MSVS ilişkisi Kuduz Profilaksi bildirim ve Izlem hk;Sayın Yetkili; 237 numaralı Kuduz Riskli Temas Bildirim ve 236 Kuduz Profilaksi İzlem veri setlerinin güncellenmesine dair algoritma için tıklayınız. Bu kapsamda; • SKRS ICD10MSVS tablosuna 71 numaralı “KUDUZ RİSKLİ TEMAS” isimli MSVS aşağıdaki kodlar ile eklenmiştir. o W54 o Z20.3 o Z24.2 Bununla birlikte bulaşıcı hastalık bildirimine yönelik SKRS ICD10MSVS İlişkisi tablosunda yapılan değişiklikler şu şekildedir; • 68 Numaralı Bulaşıcı Hastalık Bildirim MSVS içerisinde aşağıdaki kodlar pasife alınmıştır. o A82.0 o A82.1 o A82.9 o A75.2 o A75.3 o A75.9 o W54 o Z20.3 o Z24.2 • 68 Numaralı Bulaşıcı Hastalık Bildirim MSVS içerisinde aşağıdaki yeni kodlar eklenmiştir. o B18 o B18.0 o B18.1 o B18.2 o B18.9 35-36 ICD10 MSVS İlişkisi 20.12.2021 tarihinde pasife alınacaktır. Tüm SBYS yazılım firmalarının bu değişikliklere göre e-Nabız Sistemi’ne veri göndermesi gerekmektedir.