e-Nabız Sistemine (500) Yoğun Bakım Değerlendirme Veri Seti eklenmiştir.
Yoğun Bakım Bilgi Sistemi ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden üretilen verilerin toplanabilmesi amacı ile (500) Yoğun Bakım Değerlendirme Veri Seti oluşturulmuştur,

Bu Kapsamda ;

Sağlık hizmet sunucularına hizmet veren HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) ile YBBS (Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi) arasında entegrasyon sağlanıp ilgili veri setine uygun şekilde veri alışverişinin sağlanması gerekmektedir. İlgili veri seti tek bir nokta üzerinden HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden gönderilecek olup , HBYS firmalarının en geç 20.08.2021 tarihine kadar gerekli bütün entegrasyonları tamamlayıp canlı ortama veri gönderebilecek şekilde hazır olması gerekmektedir.

Örnek xml https://sys.sagliknet.saglik.gov.tr/dokumanonline

Test Ortamı https://systest.sagliknet.saglik.gov.tr/SYS/SYSWS.svc?WSDL

Canlı Ortam https://sys.sagliknet.saglik.gov.tr/SYS/SYSWS.svc?WSDL

Tüm HBYS ve YBBS firmalarına önemle duyurulur.

Dokuman için Tıklayınız.