e-Nabız Sistemine 251 Pandemi Aşı Sonrası Istenmeyen Veri Paketi Eklenmiştir.


Ülkemize ulaşan ve kısa süre içerisinde uygulanması beklenen pandemi aşıları için aşı uygulama sonrasında aşı uygulanan kişide herhangi bir yan etki gelişmesi durumunda 1.2.3. basamak sağlık kuruluşlarının bildirimini yapabilmesi amacı ile 251 Pandemi Aşı Sonrası Istenmeyen Etki Veri Seti Paketi oluşturulmuştur. Bu kapsamda, Belirtilen veri paketine HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri ) firmalarının en geç 06.01.2021 tarihine kadar entegre olunması gerekmektedir.
Tüm HBYS firmalarına önemle duyurulur.

Dokuman için tıklayınız.
Algoritma için tıklayınız.