10.12.2014 USVS değişiklikleri sürüm notları

Bebek / Çocuk İzlem VS

Gebe İzlem VS
Lohusa İzlem VS

·      Demir Lojistiği ve Desteği veri elemanı alan büyüklüğü 1’ den 2’ ye çıkarılmıştır.

·    Demir Lojistiği ve Desteği veri elemanı SKRS kodlarında değişiklik yapılacaktır. Mevcut durumda kullanılan kodlar güncellenmiştir.

Bebek / Çocuk İzlem VS

Gebe İzlem VS
Lohusa İzlem VS

·  D Vitamini Lojistiği ve Desteği veri elemanı alan büyüklüğü 1’ den 2’ ye çıkarılmıştır.

·   D Vitamini Lojistiği ve Desteği veri elemanı SKRS kodlarında değişiklik yapılacaktır. Mevcut durumda kullanılan kodlar güncellenmiştir.

Evde Sağlık Hizmeti İzlem VS

·         “Son 6 ay içerisinde gönderilmiş ilk izlem var ise izlem tek başına gönderilebilir” kuralı eklenmiştir.

Gebelik Sonucu VS

·      Canlı Doğan Bebek Sayısı veri elemanına ait olan; “Canlı doğan bebek sayısı alanı 0-28 arası olmalıdır.” iş kuralı “Canlı doğan bebek sayısı alanı 0-11 arası olmalıdır.” şeklinde değiştirilmiştir.

·       Ölü Doğan Bebek Sayısı veri elemanına ait olan; “Ölü doğan bebek sayısı alanı 0-28 arası olmalıdır.” iş kuralı “Ölü doğan bebek sayısı alanı 0-11 arası olmalıdır.” şeklinde değiştirilmiştir.

·         Son Adet Tarihi veri elemanı kaldırılmıştır.

Hasta Özlük VS

Muayene VS

·         Ağırlık veri elemanı alt sınırı 100 gr, üst sınırı 550000 gr olarak değiştirilmiştir.

·         Boy veri elemanı alt sınırı 10 cm, üst sınırı 300 cm olarak değiştirilmiştir.

Obezite VS

·         Veri setinin adı Obezite İzlem VS olarak değiştirilmiştir.

·         Bel çevresi veri elemanı alt sınırı 40 cm, üst sınırı 200 cm olarak değiştirilmiştir.

Meslekler

· SKRS Meslek Hastalığı olabilecek tanı kodları güncellenmiştir. MeslekHastalığıOlabilecekICD10Kodları_05112014.xlsx

·         Meslek veri elemanı değerleri SKRS meslek kodu tablosundan alınmaya devam edilecektir.

·         SKRS’ de yer alan ve sistem kodu “06bb7b5a-a121-4e49-a904-bf92e6b9b7e7” olan Meslek kod tipi pasife alınmıştır.

Madde Bağımlılığı Bildirim VS

·   Kullanılan Esas Madde ve Kullanılan Diğer Maddeler veri elemanları için kullanılan; Kullanılan Madde SKRS kodlarında değişiklik yapılmıştır. Mevcut durumda kullanılan kodlar pasife alınmış, yeni kodlar eklenmiştir. KullanılanMadde_05112014.xlsx

15-49 Yaş Kadın İzlem VS

Lohusa İzlem VS

·   Kullanılan Aile Planlaması Yönetimi veri elemanı SKRS kodlarında 4 kodlu “Enjeksiyon” pasife alınmıştır.  13 kodlu “1 Aylık Enjeksiyon” ve 14 kodlu “3 Aylık Enjeksiyon” eklenmiştir.

15-49 Yaş Kadın İzlem VS

·       Bir Önceki Kullanılan Aile Planlaması (Ap) Yöntemi veri elemanı SKRS kodlarında 4 kodlu “Enjeksiyon” pasife alınmıştır.  13 kodlu “1 Aylık Enjeksiyon” ve 14 kodlu “3 Aylık Enjeksiyon” eklenmiştir.

Toplum Tabanlı Kanser Tarama VS

·         Mamografi veri elemanı SKRS kodlarına 8 kodlu “Ek tetkik istendi” ve 9 kodlu “KETEM’ e sevk edildi” eklenmiştir. Buna bağlı olarak iş kuralları;

Ø  Mamografi Sonucu veri elemanına ait olan; “Mamografi; "Kişi istemedi" ve "Yapılmadı" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.” kuralı “Mamografi; "Kişi istemedi",  "Yapılmadı", “Ek tetkik istendi” ve “KETEM’ e sevk edildi” seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.” şeklinde güncellenmiştir.

Ø  Memeden Biyopsi Alımı veri elemanına ait olan; “Mamografi; "Kişi istemedi", "Normal", "Kitle görüldü, takibe alındı", "Kitle görüldü, ek tetkik istendi", "Kitle görüldü, sevk edildi" ve "Yapılmadı" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.” kuralı “Mamografi; "Kişi istemedi", "Normal", "Kitle görüldü, takibe alındı", "Kitle görüldü, ek tetkik istendi", "Kitle görüldü, sevk edildi", "Yapılmadı", “Ek tetkik istendi” ve “KETEM’ e sevk edildi” seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.” şeklinde güncellenmiştir.

Ø  Meme Biyopsi Sonucu veri elemanına ait olan; “Mamografi; "Kişi istemedi", "Normal", "Kitle görüldü, takibe alındı", "Kitle görüldü, ek tetkik istendi", "Kitle görüldü, sevk edildi" ve "Yapılmadı" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.” kuralı “Mamografi; "Kişi istemedi", "Normal", "Kitle görüldü, takibe alındı", "Kitle görüldü, ek tetkik istendi", "Kitle görüldü, sevk edildi", "Yapılmadı",  “Ek tetkik istendi” ve “KETEM’ e sevk edildi” seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.”

şeklinde güncellenmiştir.

Kanser VS

Kanser İzlem VS

·         Her 2 veri seti değiştirilmiştir. Kanser-Kanserİzlem-Patoloji_05112014.docx

Patoloji/Sitoloji/
Hematoloji VS

·         Patoloji/Sitoloji/Hematoloji veri seti adında yeni bir veri seti eklenmiştir. Kanser-Kanserİzlem-Patoloji_05112014.docx

·         Veri setinde yer alan Alındığı Organ/Histoloji / Davranış Kodu veri elemanı ICD-O listesinden seçilecektir.  Liste SKRS3 ekranlarına eklenmiştir. ICD-O_05112014.xlsx

Online Protokol

·         Online Protokol “protokol ver” metodu için max 1 ay kuralı eklenmiştir. Bu kurala göre Online Protokol, günümüz tarihinden en fazla 1 ay öncesi için alınabilecektir.

·         Online Protokol işlem zamanı ve Gönderim paketi işlem zamanının aynı olması kuralı kullanılmaya devam edecektir.