Gönderim Paketleri-30.08.2014

30.08.2014

Gönderim Paketleri

2.1.15

Aşı erteleme iptal veri setinde yer alan aşı yapılmama durumu ile ilgili kural değişikliği : SKRS kodlarında yer alan 2 kodlu “İptal edildi” pasife alınacaktır. 3 kodlu “Yapılmadı” eklendi.

Aşı erteleme iptal veri setinde yer alan Aşı Yapılmama Nedeni ile ilgili kural değişikliği : Suçiçeği aşısı için SKRS kodlarına 10 kodlu “Hastalığı Geçirmiş(Suçiçeği)” eklendi. • Eğer gönderilen aşı Suçiçeği ise ve Aşı Yapılmama Durumu “Yapılmadı” olarak gönderiliyor ise; Aşı Yapılmama Nedeni veri elemanı “Hastalığı Geçirmiş (Suçiçeği)” (10) olarak gönderilebilecektir. Diğer aşılar için “Hastalığı Geçirmiş (Suçiçeği)” (10) SKRS kodu gönderilemeyecektir.

Evde Sağlık Hizmeti İzlem Veri Seti : Hasta Nakli veri elemanı tekrar durumu ile ilgili değişiklik yapılacaktır. Veri elamanı tekrar durumu kaldırılmış, tekrarsız hale getirilmiştir.

Gebe İzlem Veri Seti : • Gebelik İzlem Veri Seti içerisinde kullanılan “Gebelikte Risk Faktörleri” veri elamanının SKRS kodlarında değişiklik yapılacaktır. Bkz :http://www.e-saglik.gov.tr/belge/1-33799/sagliknet-duyurulari.html

15-49 Kadın İzlem Seti içerisinde yer alan “Kadın Sağlığı Risk Faktörleri” veri elamanının SKRS kodlarında değişiklik yapılacaktır.  “5” kodlu “SEREBROVASKÜLER VE NÖROLOJIK HASTALIKLAR: ANEVRIZMA, FISTÜL, EPILEPSI VB.” içeriğinden “Epilepsi” çıkarılacaktır ve “Epilepsi” 24 kodu ile ayrı bir kod olarak eklenmiştir.