Mükerrerlik Servisi Hk Önemli DuyuruSayın İlgili;Tetkik Mükerrer Sorgulama Servisi D vitamini için Kabul Zamanı 01.02.2020 tarihi ve sonrası için olan takiplerde D vitamini istemi yapılmadan sorgulanması gerekmektedir.

- Son 90 gün içerisinde D vitamini tetkik sonucu varsa medula sistemine işlemin bildirimi yapılmayacaktır,
- Son 90 gün içerisinde tetkik sonucu yoksa ve D vitamini istemi yapmaya yetkili branş ise sgk medula sistemine bildirimi yapılacaktır.

Önemli Not : 90 gün içerisinde tetkik sonucu varsa ve mükerrerlik servisi sorgulansa dahi medula sistemine hizmetin bildirimi yapılmayacaktır.

Entegrasyon kılavuzu test   = https://ussservistest.saglik.gov.tr/#TetkikMukerrerSorgulama

Entegrasyon kılavuzu canlı = https://ussservis.saglik.gov.tr/#TetkikMukerrerSorgulama

Örnek giden json ;

{
   "KlinikKodu" : "145",
   "HastaKimlikBilgisi" : ""
   "HekimKimlikBilgisi" : "1",
  
    "SutKodu" : ["900010"],
   
   
   
}

Örnek Gelen Json

 "tetkikSonuc": [
            {
                "sutKodu": "900010",
                "sonucKodu": 0,
                "sonucMesaji": "SGK bildirimi yapılacak.",
                "tetkikSonucBilgileri": null
            }
        ]