HPV Tarama Projesi Bilgi Sistemi ile AHBS firmalarının entegre olması

Kadın kanserleri arasında önemli bir orana sahip olan serviks kanseri için,  Ülkemizdeki 30-65 yaş arasındaki kadın nüfusunun serviks kanseri tarama programlarının desteklenmesi, HPV (insan papilloma virüs) sıklığının ve genotiplerinin ortaya konması için Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığınca beş yıllık HPV taraması hizmet alımı yapılmıştır.

Tarama programı Aile Hekimleri, TSM, KETEM ve AÇSAP birimleri tarafından yürütülecek olup bununla ilgili oluşturulan HPV Tarama Projesi  Bilgi Sistemi  kapsamında ilgili AHBS firmalarının entegre olabilmesi için Web servis hazırlanmıştır.15 Haziran 2014 tarihine kadartest ortamında çalışacak olan Web servise bütün AHBS firmalarının entegre olması gerekmektedir. İlgili Web servis dokümanına http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-33890/hpv-tarama-testi-web-servisi-uygulamasi.html adresinden erişilebilir. Konu ile ilgili iletişim hpvtarama@saglik.gov.trmail adresi üzerinden sağlanacaktır.