Henüz bir aile hekimine kaydı bulunmayan bebeklerin atanması gerçekleştirilmiştir.

Henüz bir aile hekimine kaydı bulunmayan bebeklerin, annelerinin kayıtlı oldukları aile hekimine kayıt işlemi, merkezi olarak gerçekleştirilmiştir. Bu işlem, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 8 maddesinin 1. fıkrasındaki “Yenidoğanlar ile henüz nüfusa kayıtlı olmayan bebek ve çocuklar annelerinin kayıtlı olduğu aile hekimine kaydedilir.” hükmüne göre gerçekleştirilmiş olup, bundan sonra da düzenli olarak uygulanmaya devam edecektir.

Bu atamalar sonucunda yaşanabilecek aksaklıklarda:
 

  • Bebeklerin izlem ya da aşılarının geçerli bir sebeple yapılamaması ya da zamanında yapılamaması halinde, durumun uygun şekilde belgelenmesi/kayıt altına alınması ve diğer performans itirazlarında olduğu gibi değerlendirilmesi;
  • Ulaşılamayan, adresinde bulunmayan bebeklerin de aynı şekilde belgelenmesi/kayıt altına alınması yoluyla, performans hesaplarında gerekli düzenlemenin yapılması;
  • Sistemde kayıtlı kişilerin, aile hekimleriyle ilişiklerinin kesilmesi idari olarak uygun olmadığından, hastaların atamasının iptal edilmesi talebinde bulunulmaması;
  • Varsa sorunların, TSM ya da HSM düzeyinde uygun yöntemlerle çözülmesi ve çok gerekli olmadıkça konuyla ilgili yazışma ya da diğer kanallarla bürokratik işlemlerde artışa yol açılmaması;
  • Yine de çözülemeyen sıkıntılar yaşanması halinde, 565 59 93 numaralı telefondan destek alınması

gerekmektedir.