e-Nabız SGK (Medula) veri doğrulaması hk;


Sayın ilgili,

                         Sosyal Güvenlik Kurumu 26.04.2018 tarihli duyurusuna istinaden,

              http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/anasayfa_duyuru_20180406_51


SGK Medula Sistemi ile veri doğrulaması yapılacak olmasından dolayı e-Nabız sistemi 102 Hizmet/Ilaç/Malzeme Bilgisi Kayıt paketinde değişiklik yapılmış olup aşağıda bulunan veri elemanları eklenecektir,

Bu Kapsamda 102 paketinin revize hali https://systest.sagliknet.saglik.gov.tr/SYS/SYSWS.svc test servisinde devreye alınmış olup 28.02.2019 Tarihinde canlıya alınacaktır,

SGK_BILDIRIM value="SGK_BILDIRIM"

Değer = 0   "Işlem medula sistemine e-Nabız Sistemi tarafından gönderilmeyecek"

Değer = 1  "Işlem medula sistemine e-Nabız Sistemi tarafından  gönderilecek."

SGK_TAKIP_NUMARASI value="SGK_TAKIP_NUMARASI"

"Medula sistemi tarafında üretilen numara bilgisi"

SGK_HIZMET_REFERANS_NUMARASI value="SGK_HIZMET_REFERANS_NUMARASI

"İlgili işleme ait HBYS tarafından üretilip Medula sistemine bildirilen numara"

Süreç;

İşlem bilgileri e-Nabız Sistemine gönderilmediyse Medula sistemi tarafından hizmet kabul edilmeyecektir.


YWS 

e-Nabız sistemi tarafından Medula Sistemine bildirilen işlemler ile ilgili yardımcı servis hazırlanacaktır.

HBYS firmaları SYSTakipNumarası ile gönderilen SGK_HIZMET_REFERANS_NUMARASI bilgisinin medula sistemine bildirimini sorgulayabilecektir.