“İnaktive Polio” aşısı hakkında


“İnaktive Polio” aşısı Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) AŞIKODU Tablosuna 60 kodu ile eklenmiş bulunmaktadır.