(221) Gebelik İzlem ve (223) Gebelik Bildirimi Veri Seti Paketleri Hakkında

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kararınca güncellenen (221) Gebelik İzlem ve (223) Gebelik Bildirimi veri seri paketleri https://systest.saglik.gov.tr/SYS/SYSWS.svc adresinde test gönderimine açılmıştır. Gerekli değişikliklerin ve test gönderimlerinin 14.02.2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Söz konusu paketler 15.02.2018 tarihinde canlı ortama alınacaktır.

Veri Seti Değişiklik Döküman