Ulusal Sağlık Sistemi Gün Sonu Listeleme Servisinde Yapılacak Çalışma Hk;ussservis.saglik.gov.tr adresinde yer alan GunSonuListeleme servisine işlem referans numarası bilgisi ekleneceğinden dolayı 04.08.2017 Cuma 12.00- 07.08.2017 Pazartesi 09.00 saatleri arasında servis kapatılacaktır. Bu çalışma doğrultusunda söz konu tarihlerde KDS gün sonu raporlarında güncelleme yapılmayacaktır.