Sağlıknet ve Sağlıknet Online Sistemi Performans Hesaplamaları

PERFORMANS HESAPLAMALARI HAKKINDA DUYURU

Genel Müdürlüğümüzün 15/12/2016 tarihli ve 67189002-719-E.977 sayılı yazısı ile Aralık ayı Aile Hekimliği Performansının USS den hesaplanacağı duyurulmuştur.

Sahadan veri gönderiminde teknik entegrasyon sorunları, yeni oluşturulan iş kurallarının saha tarafından tam olarak anlaşılamaması, aşı takip sisteminden (ATS) stok düşümlerinin doğru şekilde yapılmaması ve sonucunda aşı bilgilerinin gönderilememesi nedenleriyle veri gönderim oranlarının istenilen düzeyde olmadığı tespit edilmiştir.

Bu nedenle;

 1. 2016 Aralık ayı performans hesaplamaları 3 Ocak 2017 tarihinde SağlıkNet’e gönderilen veriler üzerinden hesaplanacaktır.
 2. Yönetim web ekranlarından hekim birim atamaları en geç 9 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanacaktır.
 3. Yeni yönetim web ekranlarının geliştirmeleri tamamlanmış olup, mevcut yönetim web ekranlarından yeni yönetim web ekranlarına yetki ve veri aktarılması işlemleri 9 Ocak – 20 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacak olup, 20 Ocak 2017 tarihine kadar yönetim web ekranları kullanılamayacaktır,
 4. Ulusal Sağlık Sistemi (USS) sistemine veri gönderimlerinin mümkünse aynı gün içerisinde yapılması beklenmektedir. Önümüzdeki zamanlarda veri gönderimleri ile ilgili zaman kuralları konulacak olup yazılım firmalarının ve aile hekimlerinin bu duruma hazırlıklı olmaları konusunda hassas davranmaları büyük önem arz etmektedir.
 5. 4 Ocak 2017 tarihinden itibaren SağlıkNet veri gönderimine kapatılarak tüm verilerin yeni oluşturulan iş kurallarına uygun şekilde sadece Ulusal Sağlık Sistemi (USS) üzerinden alınacaktır. 1 Ocak 2017 tarihine kadar olan tüm verileri Sağlık.net sisteminden Ulusal Sağlık Sistemi(USS)’ne aktarılacak olup 1 Ocaktan itibaren USS’ye gönderilmeyen veriler aile hekimleri sorumludur. Şubat ayında hesaplanacak olan Ocak ayı performans hesaplamaları USS’den yapılacağından gönderilen verilerin düzenli olarak USS sisteminden takip edilmesi büyük önem arz etmektedir.
 6. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ilgili daireleri ile yapılan toplantıda alınan kararlar uyarınca;
  1. ATS stok düşümü ve aşı gönderimleri ile ilgili, öncelikle ATS üzerinden sorgulama yapılması, ardından kullanılabilir aşının uygulanmadan önce ATS üzerinden stok düşümü yapılması ve sonrasında USS sistemine uygulanan aşı bilgisinin gönderilmesi gerekmektedir. Stok düşümü yapılmayan aşı veri setleri USS tarafından kabul edilmeyecektir. USS’ye ATS’de kaydı bulunmadığı için gönderilemeyen aşılar için THSK Aşı ve Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı ile iletişime geçilmelidir.
  2. Beyana dayalı aşılar için, aşının yapıldığı yer bilgisinin net olarak bilinmemesi veya ilgili kurumun artık kapalı veya isim değişikliği nedeni ile bulunamaması durumlarında SKRS’ye yeni eklenen “ Diğer (999901)” seçeneği seçilerek aşı gönderimi sağlanacaktır. Beyan aşıların USS’ye gönderiminde ATS sorgu numarası istenmeyecektir.
  3. Aşının bir önceki dozu yapılmadan bir sonraki dozunun gönderilememesi kuralı THSK ilgili daireleri tarafından kural olarak konulmuş olup, bir önceki aşının bilgisinin beyana dayalı aşı verisi olarak sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Bu kural USS üzerinden 5 Şubat 2017 tarihine kadar geçici olarak devre dışı bırakılmış olup bu tarihten itibaren tekrar devreye alınacaktır.
  4. Beyana dayalı aşılar için aşı veri seti içerisine  “aşının yapılma zamanı” elamanı eklenmiştir. Aşı veri seti gönderimlerinde işlem türü olarak “Beyana Dayalı” işlem seçilecek ve ilgili veri seti ile 01.01.2001 yılından itibaren uygulanmış tüm aşılar sisteme kaydedilebilecektir.
  5. THSK Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı’nın kararı uyarınca aşı silme paketi işlemleri 5 Şubat 2017’den itibaren USS web servisleri aracılığıyla yapılamayacaktır. Bununla ilgili yapılacak işlemler ve iş akışları Halk Sağlığı Kurumunca duyurulacaktır.