Sağlık Alanında Ulusal ve Uluslararası ARGE Destek Programları ve HORIZON 2020 Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Sağlık Alanında Ulusal ve Uluslararası ARGE Destek Programları ve HORIZON 2020 Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK ortaklığında Ulusal Akademik ARGE Programları ve HORIZON 2020 Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, 20-21 Ekim 2014 tarihlerinde TÜBİTAK’ta düzenlendi. Sağlık Bakanlığı merkez birimleri, bağlı kurumlar ve Ankara’daki kamu hastanelerinden çok sayıda katılımcının yer aldığı, İki gün süren eğitim ve bilgilendirme seminerine Genel Müdürlüğümüz Uluslararası Projeler Ekibi katıldı.

Seminerin ilk gününde, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (SAGB) uzmanlarının yaptığı sunumlarda aşağıdaki konular yer aldı.

 • Ulusal Akademik ARGE Destekleri
 • Proje Yazılırken Dikkat Edilecek Noktalar
 • Proje Fikrinin Oluşturulması-Kurgulanması
 • Proje Başvurusunun Hazırlanması ve Proje Süreci
 • Proje Değerlendirme Kriterleri ve Panel Süreci
 • İyi Örnek Uygulaması

Etkinliğin ikinci gününde TÜBİTAK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı uzmanları ve HORIZON 2020 Sağlık Alanı Ulusal İrtibat Noktası temsilcileri Avrupa Birliğinin HORIZON 2020 Programı hakkında aşağıdaki temel başlıklar çerçevesinde bilgilendirmede bulunarak katılımcılardan gelen soruları yanıtladılar.

 • COST Aksiyonları
 • HORIZON 2020 Marie S. Curie Araştırma Programları ve Bursları
 • HORIZON sağlık Demografik Değişim ve Refah Alanı
 • Sağlık Alanındaki Uluslararası Ortaklıklar ve Ortak Çağrılar
 • TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları
 • Çağrı ve Proje Hazırlık Döngüsü
 • Çok Ortaklı ve Bireysel Projeler
 • Hazırlık ve Başvuru Süreci
 • Değerlendirme Süreci
 • HORIZON 2020’de Hakemlik

Seminerin iyi örnek uygulaması bölümünde, Genel Müdürlüğümüz Uluslararası Projeler Biriminden Danışman Ozan Beyhan ve Elif Akyol, paydaş olarak yer aldığımız AB projelerinden EMPOWER ve epSOS’u tanıttılar.

TÜBİTAK Araştırma ve Proje Destekleri ve Avrupa Birliği HORIZON 2020 Programları hakkında aşağıdaki linklerden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/