Riskli Gebelik Çalışması Hk;
Yüksek Riskli Gebeliklerin takibinin ve tedavilerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için;
1.Ekte yer alan algoritmalara göre yazılımlarınızın güncellenerek yardımcı servislerin kullanılması ve uyarı ekranlarının oluşturulması (Ek:1)
2.Ayrıca ana tanı ekranlarında Yüksek Riskli Gebelik Tanıları adı ile bir buton oluşturulması ve bu buton aracılığıyla SKRS ICD10 tablosunda Yüksek Riskli Gebelik için tanımlanan tanı kodlarının birden fazla seçilebilmesinin sağlanması (Örnek: Ek 2)
gerekmektedir.”
03.01.2019 tarihine kadar gerekli entegrasyon çalışmalarının tamamlanması Gerekmektedir.

EK 1_Yüksek Riskli Gebelik.pdf    EK 2_HBYS YÜKSEK RİSKLİ GEBELİK TANI GÖSTERİMİ.pdf