HastaHekimBirimBilgisi limit kontrolü hk;


Hasta Hekim Birim Bilgisi yardımcı servisine hekim bazlı günlük 1500 sorgu limiti konulmuştur, AHBS ve HBYS üreticilerine önemle duyurulur.