Ulusal Sağlık Sistemi (USS)

Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında oluşturulan  sağlık verilerinin web servisler aracılığıyla online (çevrim içi) toplanmasını,  işlenmesini  ve
 veri kalitesinin yükseltilmesini sağlayan sistematik ve işlevsel kayıt sistemidir. 

Daha detaylı bilgiye http://sys.sagliknet.saglik.gov.tr/dokumanonline/  adresinden ulaşabilirsiniz.