Sağlık.NET veri gönderimlerimizi nereden takip edebiliriz?

Veri gönderimi yaptığınız kurum üstünden kds.sagliknet.saglik.gov.tr adresinden takip edilebilmektedir. Firmalar ile ilgili çalışma yapılmaktadır.