MHRS Entegrasyonu Hakkında (02.04.2015)

Web Servislerde bazı değişiklikler yapılmıştır. 


http://85.111.7.211/MHRSWS/services/mhrsweb?wsdl   test adresi üzerinden aşağıda belirtilen değişikliklere ulaşabilirsiniz. 

 • KurumRandevuSorgulamaObjCevapType içindeki EkleyenKullanıcıTipi alanı eklendi – Randevuyu veren birim hakkında yapılacak istatistikler için bu alan kullanılabilir

  Randevu Kanalı

  Kod

  Çağrı Merkezi

  1

  Web

  2

  Mobil Uygulama

  3

  Hastane

  4

  Aile Hekimi

  5

  İBB

  6

  Genel Sekreterlik

  7

  SMS

  8

  ALO171

  9

 RandevuDurumGuncelleCevapType tamamen değiştirildi - obje olacak şekilde hata kodları döndürülüyor;

 

HataKodu

Açıklama

RDG-001

X durum kodu sistemde kayıtlı değildir.

RDG-002

Durum kodu X(Geldi) iken geliş zamanı girilmek zorundadır.

RDG-003

X hasta randevu numaralı randevu bulanamamıştır!

RDG-004

Bu randevunun durumunu güncelleme yetkiniz bulunmamaktadır!

RDG-005

Bu kullanıcının randevu durumu güncelleme yetkisi bulunmamaktadır.

RDG-006

Randevunun zamanı gelmediği için durumunu güncelleyemezsiniz.

RDG-007

Randevu iptal edildiği için geldi/gelmedi bilgisi güncellenemez.

RDG-008

Randevunun durumu zaten X olduğu için değiştirilmedi.

 

 

 

 • KurumHekimEklemeTalepType içine boolean GeciciGorevli alanı eklendi – ÇKYS Kayıtlarından ötürü eklenemeyen geçici görevli hekimler için bu alan kullanılacaktır.

 

 • KurumIstisnaEklemeTalepType' ten istisnaTipi çıkarıldı - Artık tüm istisnalar periyodik giriliyor.
 • KurumIstisnaEklemeTalepType içine telefon no alanı eklendi.
 • KurumIstisnaEklemeCevap tamamen değiştirildi – eklenen istisna kadar istisna objesi dönüyor.
 • VatandasIletisimBilgileriType içindeki TelefonIletisimBilgileriType alanı global değişken yapıldı.
 • KurumIstisnaSorgulamaCevapType içinde ilgili bilgilerin dönüldüğü elementler IstisnaDetayBilgileriType başlığı altında dönüyor.
 • KurumKesinCetvelSilmeCevapType içine list istisnaId eklendi. – Silinen bir cetvelin üzerine girilmiş istisna var ise cevapta, cetvelle birlikte silinen istisnaların id’sinin de döndürülmesi sağlandı.
 • YesilListeBilgileriType içindeki EklenmeZamani alanı global değişken yapıldı.
 • KurumRandevuSorgulamaObjCevapType içine EklenmeZamani alanı eklendi.
 • KurumRandevuSorgulamaObjCevapType içine SanalTC alanı eklendi.
 • RandevuEklemeTalep metodu ile yandal olan bir polikliniğe yandal hekimi randevu verir ise randevu verilen vatandaş otomatik olarak geçici süreli (onaylanmamış) olarak yeşil listeye eklenmektedir. Ayrıca yeşil listeye ekleme işlemi yapılmasına gerek yoktur. Hekim uygun görür ise yeşil listede kalıcı hale getirebilir.
 • KurumAltKlinikAdiGuncelleme metodu içine LokasyonDegisikligineDusurme adında bir alan eklendi. -  Bu alan true olarak gönderildiğinde randevular lokasyon değişikliği durumuna çekilmemektedir. False gönderildiğinde randevular lokasyon değişikliğine düşürülmektedir.Bu alan alt klinik bilgilerinde lokasyon değil, sadece isim değişikliği yapılacağı zaman kullanılması için eklendi. Örneğin alt klinik bilgisinde “Merkez Bina” yazarken “Merkez Bina 1. Kat” yazmak istenildiğinde hekimin çalışma lokasyonu değişmediği için bu alan true yollanmalıdır. “Merkez Bina” yazarken “X semt polikliniği” olarak değiştirilmek istenirse hekimin çalıştığı lokasyon değiştiği için alan false gönderilmelidir.