MHRS Entegrasyonu Hakkında (26.01.2015)

Web Servislerde bazı değişiklikler yapılmıştır. 

 http://85.111.7.211/MHRSWS/services/mhrsweb?wsdl test adresi üzerinden aşağıda belirtilen değişikliklere ulaşabilirsiniz. 

  • RandevuKlinikSorgulamaTalepType metodunda yer alan TcKimlikNo bilgisi kaldırıldı,
  • RandevuSemtPoliklinikleriVeKliniklerSorgulamaTalepType metodunda yer alan TcKimlikNo bilgisi kaldırıldı,
  • RandevuCetvelOzetSorgulamaTalepType TcKimlikNo bilgisi zorunlu hale getirildi,
  • RandevuCetvelOzetDetaySorgulamaTalepType metoduna zorunlu TcKimlikNo bilgisi eklendi. 

Uygulama  yayın tarihi 29.01.2015 olacaktır.