Aile Hekimleri Nöbet İşlemleri Hakkında Duyuru

DUYURU ! 

01.01.2015 tarihi itibarıyla, Aile hekimlerinin nöbet işlemleri sırasında üretilecek olan sağlık verilerinin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu MBYS uygulaması aracılığı ile SağlıkNET sistemine gönderimi yapılacaktır.

Nöbet işlemleri sırasında Online Protokol üretilmesi ve veri gönderimi gibi konularda sorun yaşanmaması için aşağıda belirtilen çalışma adımlarının dikkatlice izlenmesi gerekmektedir.

  • Aile Hekiminin hali hazırda görev yaptığı birim üzerinden iletilecek veriler, Aile hekimlerinin kullanmakta olduğu Aile Hekimliği Bilgi sistemi (AHBS)  aracılığıyla gönderilecektir.
  • Nöbet işleminin Aile Hekiminin hali hazırda görev yaptığı Aile hekimliği dışında farklı bir birim, ASM veya TSM de gerçekleşmesi durumunda; Aile Hekiminin MBYS sisteminde yetkilendirilmesinin ardından, Aile Hekimi SağlıkNET Yönetim web Uygulamaları Hekim – Kurum Eşleştirme ekranları aracılığı ile nöbet işlemini gerçekleştireceği birimle eşleştirilmelidir.
  • İlgili eşleştirme işlemi için, Türkiye genelinde tüm TSM, HSM İSM ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde görev yapan ve SağlıkNET Yönetim web uygulamaları üzerinde Veri giriş veya TSM, İSM, HSM Admin rolü üstlenmiş tüm kullanıcılar yetkilidir.
  • Hekim – Kurum eşleştirmesinden dolayı yaşanabilecek olası sorunların ortadan kaldırılması için, bir üst maddede belirtilen niteliklere sahip personelin Hekim – Kurum eşleştirme işlemleri yapılırken gerekli özen ve hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.
  • Nöbet işlemi için yapılacak Eşleştirmede kullanılacak olan atama tipinin “ Geçici Nöbet” olarak seçilmesi gerekmektedir.
  • Yapılan eşleştirme işlemi esnasında,  hekimin hali hazırda (nöbet işlemi hariç) görev yaptığı birim ile ilişiğinin kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir.
  • Nöbet işleminin süresinin dolmasının ardından,  Geçici Nöbet olarak yapılan atamalar için ilişik kesme işlemi yapılabilir. Bu işlem,  nöbetin gerçekleşmesi ve sona ermesini en yakın birim olarak takip eden Toplum Sağlığı Merkezlerinde veya Halk Sağlığı Müdürlüklerinde görev yapan yetkili personelin inisiyatifinde gerçekleştirilecektir.
  • Veri gönderiminde yaşanabilecek olası sorunlar için THSK- MBYS proje yönetim ekibine yönlendirme yapılmalıdır. Yönetim web uygulamalarında yaşanabilecek olası sorunlar için ise bekirsami.kisaer@saglik.gov.tr e-posta adresi ile irtibata geçilebilir.
  • İlgili duyuru, THSK resmi web sayfasında, nöbet tutacak personele ait listeler illerdeki Halk Sağlığı Müdürlüklerinin resmi web sayfalarında yer almaktadır.

Tüm sahaya önemle duyurulur !