ELEKTRONİK İMZALI REÇETE HAKKINDA DUYURU

Hekimlerin Dikkatine  

Bilindiği gibi Bakanlığımız daha önce yazdığı yazılar ile e-imzalı e-reçeteye geçilmesi için tüm hekimlerimize duyuruda bulunmuş idi. Bu sebeple henüz “ Nitelikli Elektronik Sertifika ve Kart Okuyucu teminlerini gerçekleştirmemiş tüm hekimlerimizin en kısa zamanda başvurularını tamamlayarak reçeteleri e-imzalı oluşturmaları önem arz etmektedir.

AHBS - HBYS Firmalarının Dikkatine

AHBS - HBYS firmalarının 2006/13 sayılı genelge doğrultusunda aşağıdaki gibi bir çalışma yapmaları gerekmektedir (http://www.kamusm.gov.tr/dosyalar/mevzuat/genelgeler/genelge_2006_13.doc).

Kamu SM, 6 Eylül 2004’de Resmi Gazete’ de yayınlanan 2004/21 sayılı ve “Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulması” konulu Başbakanlık Genelgesi ile kurulmuş ve tüm kamu çalışanlarına elektronik imza oluşturma amaçlı kullanacakları Nitelikli Elektronik Sertifikaları' nı temin etmekle görevlendirilmiştir.19 Nisan 2006 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanan 2006/13 sayılı ve "Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar" konulu Başbakanlık Genelgesi, Kamu SM’ ye mevcut görevlerine ek olarak kamu kurum ve kuruluşlarının e-imza uygulamalarını inceleme görevi vermiştir.

Bu bağlamda birlikte çalışmakta olduğumuz AHBS – HBYS yazılımlarının bu denetimleri başarı ile geçmeleri gerekmektedir.

Uyum denetimi hakkında; http://www.kamusm.gov.tr/hizmetler/e-imza_uyum_denetimi/fiyatlandirma.jspadresinden (BES İmza Oluşturma Değerlendirmesi) daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Uygulamalarınızda Basit İmza Paketi (BES) JAVA ve/veya  .NET  kullanmanız yeterli olacaktır.  Uygulamada kullanılacak XAdES BES e-imza JAVA ve/veya .NET yazılım kütüphanelerine https://yazilim.kamusm.gov.tr/?q=tr/node/14/suruma  sayfasından erişilmektedir.  BES Kütüphanesi TÜBİTAK tarafından ücretsiz olarak temin edilmektedir.

Kamu SM tarafından e-imza uyum değerlendirmesi yapılan AHBS / HBYS firmalarının listesihttp://eimza.saglik.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.    
Konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi ve entegrasyonun tamamlanması için gerekli çalışmaların yapılması önem arz etmektedir.