SKRS Kod Güncellemesi Hk;

 
USVS Hasta Tipi SKRS kodlarına (6) kodu ile Kimliksiz Hasta bilgisi eklenmiştir. • Hayati Tehlike Durumu SKRS kod tablosuna EX DUHUL (3) kodu eklenmiştir.