Boy ve Kilo bilgileri eklentisi

Sağlıknet Online sistemi içerisine yer alan aşağıdaki veri setleri içine seçimli olarak gönderilebilecek Boy ve kilo bilgileri grubu eklenmiştir.
- Muayene 
- Bebek - Çocuk İzlem
- Gebe İzlem