101 hasta Kayıt ve 106 hasta çıkış paketleri veri elemanı güncelleme çalışması

101 hasta kayıt paketi içerisinde yer alan OLAY AFET BİLGİSİ Grubu içeisinde aşağıda yer alan veri elemanları eklenmiştir.

HAYATI TEHLİKE DURUMU
GLASGOW KOMA SKALASI

Hayati tehlike durumu bilgisi SKRS HAYATI TEHLİKE DURUMU tablosundan alınacaktır.
1: VAR
2 : YOK

Olay afet işlemleri ile ilgili iş akış şeması ilgili dokümanda ( afet bilgisi iş süreci.pdf ) yer almaktadır.

Ayrıca 106 Hasta çıkış Bilgileri paketi içerisine
Sevk Nedeni
Sevk Tanısı
Sevk edilen Poli-klinik
veri elemanları bu akşam saat 18.00 itibari ile eklenmiş olacaktır.

Veri elemanları seçimli olarak eklenecek olup gerekli iş kuralları daha ileri bir tarihte günceme getirilecektir.

tüm sahaya önemle duyurulur.